Kultúra, vzdelávanie, medzinárodné partnerstvá, projekty na rôzne témy.

Kontaktujte našu organizáciu s dôverou!

O nás

Naša organizácia bola založená v roku 2015. Jej pracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy projektov a už s viac ako desaťročnou skúsenosťou v oblasti prípravy mobilitných projektov.
Kolektív organizácie tvorí mladá a medzinárodná skupina mladých odborníkov.

persona1

Aktivity

Naše aktivity sa zameriavajú hlavne na písanie a manažment projektov a na sledovanie nových projektových možností. Vďaka naším aktivitám sme mali možnosť podporovať aj škôlky, cirkvi a detské domovy.

Ciele

Naším cieľom je nadviazať dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi, a preto sme svoje služby zameriavali skôr na kvalitu ako na kvantitu.

Naše služby

section3icon1

Erasmus+

euflag

Erasmus+ je program Európskej komisie, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Naša organizácia sa sústreďuje predovšetkým na študentov odborného vzdelávania a prípravy a na mobilitné projekty učiteľov odborných predmetov. Vďaka našim rozsiahlym medzinárodným partnerstvám môžeme efektívne pomôcť tým, ktorí sa zaujímajú o mobilitné projekty.

V prípade záujmu, obráťte sa na našich zamestnancov a my Vám radi poskytneme podrobné informácie o príležitostiach, ktoré program ponúka na osobnom stretnutí.

section3persona1
section3persona2

Kultúrne podujatia, konferencie, workshopy, vývoj zariadení, študijné zájazdy

Naša organizácia poskytuje profesionálnu pomoc viacerým mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a miestnym samosprávam v príprave a v implementácii projektov s menším rozpočtom a taktiež v ich finančnom a obsahovom manažmente.

V prípade záujmu, obráťte sa na našich zamestnancov a my Vám radi poskytneme podrobné informácie o príležitostiach na osobnom stretnutí.

Projekty na rozvoj podnikania

V rýchlo sa rozvíjajúcom svete malé a stredné podniky majú čoraz menej času na realizáciu vlastných projektov zamerané na rozvoj podnikania popri manažmente svojich aktivít.

Ak chcete rozšíriť svoje podnikanie a hľadáte správne poradenstvo, kontaktujte našu organizáciu s dôverou.

section3persona3
section3persona4

Hľadanie partnerov

Hľadáte zahraničných partnerov alebo organizácie pre svoj projekt?
S tým Vám môžeme taktiež pomôcť! Neváhajte a kontaktujte našich zamestnancov!

Naše projekty

Úloha maďarskej mládeže Karpatskej kotliny v EÚ

1

Myšlienka podujatia pochádza z našich mnohoročných skúseností. Nasledujúce konkrétne príklady nás viedli predovšetkým k myšlienke realizácie tejto akcie:

– nečinnosť mladých ľudí
– nedostatok informácií
– zníženie ochoty mladých ľudí byť mobilnými
– emigrácia do rozvinutých západných krajín

Špecifickými cieľmi podujatia boli:

– diskutovať o otázkach týkajúcich sa mládeže v EÚ
– zvýšenie mobility mladých ľudí
– zvyšovanie intelektuálneho potenciálu mladých ľudí
– neformálne vzdelávanie prostredníctvom workshopov na zvýšenie sebavedomia a iniciatívy mladých ľudí
– poskytovanie užitočných informácií o mládeži
– príležitosti na reprezentáciu záujmov mládeže

Považovali sme za dôležité, aby sme mohli diskutovať o problémoch a príležitostiach aj priamo s europoslancom, a tak nášho workshopu sa zúčastnil aj Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu za SMK.

Všeobecné ciele podujatia boli:

– podpora rozvoja mládežníckych iniciatív v Karpatskej kotline
– efektívne využitie voľného času
– zachovanie a posilnenie identity

 
 

Témy:

– úspešné mládežnícke iniciatívy a programy mobility v EÚ
– miesto a úloha mládeže Karpatskej kotliny v EÚ
– prezentácia grantových schém podporujúcich mládežnícke iniciatívy a programy
– dnešné ekologické problémy – ochrana životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
– výmena skúseností o programoch ochrany kultúry a dedičstva na národnej a medzinárodnej úrovni

Sponzor:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

bga_alap_logo

Po stopách našej histórie a kultúry doma a v zahraničí

2

Cieľom našej organizácie od svojho založenia je nielen podporovať vzdelávanie mládeže a dospelých, ale aj prispieť ku kultúrnemu životu širokého regiónu. Zistili sme nedostatky v oblasti poznatkov o kultúrnom a historickom dedičstve, a preto prostredníctvom tohto projektu sme predstavili verejnosti prírodné, kultúrne a historické poklady nášho širšieho regiónu v rámci poznávacieho zájazdu doma a v zahraničí, ktorý bol rozdelený na viaceré menšie výlety /hlavné body zájazdu: Ruská, Veľké Slemence, Ptrukša, Leles, Borša, Sátoraljaújhely, Sárospatak. Podľa nášho názoru zájazd výrazne posilnil identitu účastníkov a ich maďarské povedomie

Sponzor:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

bga_alap_logo

TRENDITION – Odievanie bez hraníc

3

Odievanie bez hraníc

Skrátený názov: TRENDITION
Identifikačné číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/023

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program podpory: Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko

Vedúci partner: HKIK
Slovenský partner: Ignis plus, n.o.

Celkový rozpočet: 46 761,88 EUR
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 747,60 EUR

Obdobie realizácie: 01. 9. 2020 – 31. 8. 2021
 

Cieľom realizácie projektu je vytvoriť takú komunitu maďarských a slovenských návrhárov a tvorcov, ktorá sa zameriava na zachovanie tradícií ľudového umenia a národných krojov, a na tvorbu takých odevov, topánok a doplnkov na maďarskej aj na slovenskej strane, ktoré spĺňajú kritériá dnešnej doby ako aj nositeľnosti. 

Počas projektu zapojení umelci a tvorcovia budú mať možnosť sa spoznať a oboznámiť sa navzájom s ich prácami, ponukou, technikou a so skúsenosťami v rámci spoločného online odborného programu. 

V rámci projektu plánujeme vytvoriť jednu javiskovú produkciu, ktorá bude vhodná, vyjadrujúc tým aj ducha tohto hnutia, na jeho ďalšiu propagáciu a na vkusné predstavenie obnovujúcej sa maďarskej a slovenskej kultúry odievania na slovenských a maďarských podujatiach.                                                                Natáča sa tu veľkofilm, ktorý sa premietne aj širokej verejnosti. 

Javiskovú produkciu plánujeme predstaviť na slovenskej strane na takom podujatí, na ktorom tvorcovia budú mať možnosť prezentovať svoje produkty aj v rámci výstavy. 

V meste Eger bude zriadený stály výstavný priestor a dočasný výstavný priestor v Košickom kraji s výrobkami umelcov zúčastňujúcich sa na projekte, aby sa čo najrýchlejšie rozbehlo akési formovanie vedomia, aby sa tradície mohli stať súčasťou hoci aj nášho každodenného odievania bez ohľadu na národnosť.

V rámci projektu vznikne brožúra odzrkadľujúca ducha hnutia, z ktorej môžu spoznať tvorcov. 

Pre viac informácii kliknite na odkaz: www.trenditional.eu

image0
VIA CARPATIA - logó

Kontakty

Adresa:

Ignis plus, n.o.
Ruská 87
076 77 Ruská
Slovensko

Kontaktné informácie:

IČO:                 45745439 
DIČ:                 2120126624
PIC:                  
931744753
Tel.:                 
+421 908 710 161

logo_new BIG

Ing. Edina Bodnár

Zakladateľka/Riaditeľka

tothova.edina@gmail.com

Ing. Klaudia Szaxon

Vedúca kancelárie

ignisplus2015@gmail.com 

Ing. Annamária Gecseová

Koordinátor projektov

gecse.ignisplus@gmail.com

Bc. Zuzana Molnárová

Koordinátor projektov

zmolnar.ignisplus@gmail.com

DrJur. Hajnalka Molnárová

Koordinátor projektov

molnar.ignisplus@gmail.com

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.